DA-312氢氟醚清洗剂与HFC-365五氟丁烷物理参数对比
来源: 今鸿化学   发布时间: 2017-09-18 11:54   7389 次浏览   大小:  16px  14px  12px
DA-312氢氟醚清洗剂与HFC-365五氟丁烷物理参数对比

物理参数对比如下:

清洗剂类型

物理参数

 DA-312

氢氟醚清洗剂

HFC365mfc

五氟丁烷

沸点(℃)

56.6

40.2

密度(kg/ m3

1.198

1.263

ODP(臭氧消耗系数)

0

0

GWP(温室效应系数)

47

890

闪点(℃)

-15

-27

折光系数(20℃)

1.2940

1.280

价格